Choose your country

MENNEKES

Power Your Railway

SÄKER ENERGIFÖRDELNING FÖR TUNNLAR OCH JÄRNVÄGSSTATIONER

På hundratusentals kilometer skenor transporterar tåg och spårvagnar miljontals människor varje dag. Tillförlitlig energifördelning i tunnlar och på järnvägsstationer är A och O. Våra specialutvecklade lösningar hjälper dig skapa säker och stabil strömförsörjning. Järnvägs- och spårvagnsföretag runt om i hela världen förlitar sig på produkter från MENNEKES. Med oss får du rätt kraft till spåret!

Referenser