Choose your country
MENNEKES

Utbildning

Utbildning

Service för handel och hantverk. Bättre tillsammans.

Nya utvecklingar, nya bestämmelser, nya produkter. Marknaden utvecklas ständigt. Vem vet mer, kan ge bättre råd, planera och sälja bättre. Därför installerade vi MSC som ett forum för möten, information och utbildning. Kompetenta experter överför komplexa ämnen med hjälp av moderna kommunikationshjälpmedel. Utväxling av idéer mellan kollegor stimulerar det dagliga arbetet. Utöver seminarierna i MSC erbjuder vi utbildningar och lektioner på plats i samarbete med elektrotekniska grossister, elsammanslutningar och skolor för mästare.

Mer information?  

Skicka ett e-post till: 
trainings(at)mennekes.de