Choose your country

MENNEKES

Efterlevnad

Som familjeföretag lägger vi stort värde på vårt sociala ansvar, både i och utanför vår organisation. Vår företagskultur kännetecknas av transparens, ömsesidig respekt och förtroende. Vi identifierar oss med människor och kulturer i alla regioner som vi arbetar i. För MENNEKES är efterlevnad ett beteendekoncept som återspeglar vår företagskultur och ökar personalens medvetenhet att agera på ett etiskt och juridiskt korrekt sätt. Man kan lita på vårt ord och våra handlingar.

Det står vi för

Var och en bär ansvaret

Laglydigt, ansvarsfullt beteende har stor betydelse för MENNEKES. Som en del av företagets efterlevnadsprogram har vi antagit en uppförandekod: ”Var och en bär ansvaret” och tagit med våra kärnvärden, skyldigheter och principer för beteende över alla affärsverksamheter och för alla anställda, inklusive företagsledningen, som ett vägledande ramverk inom följande områden:

 • Tillförlitlighet och ärlighet
 • Efterlevnad av lagar
 • Utarbetande av affärsvillkor
 • Avtalsförhandlingar
 • Efterlevnadshantering
 • Hantering av konkurrenter
 • Offentlig presentation av Mennekes
 • Omsorgsfull hantering av driftsmedel, kunskaper och företagets tillgångar
 • Omsorgsfull hantering av data
 • Miljöskydd och resurseffektivitet
 • Undvika intressekonflikter
 • Efterlevnad av föreskrifter för tullar, export och utländska lagar

"Långsiktig kundlojalitet är viktigare än kortsiktig vinst. Därför följer vi lagar och håller löftena till våra kunder."

Christopher Mennekes

Kontaktperson