Choose your country

MENNEKES

Power your Industry

Stabil energi- och datafördelning för industrin

Industri är ett mycket omfattande begrepp. Bakom ordet döljer sig många olika branscher. Fordons-, flygplans- och maskintillverkare, livsmedelsföretag och alla inom metall-, kemi- och aluminiumindustrin – alla har tekniska system och maskiner som behöver pålitlig och stabil energi- och dataförsörjning. Utan ström- och datafördelare fungerar inga moderna industrianläggningar. Här kommer MENNEKES in i bilden: Vi erbjuder stickproppar, uttag, uttagskombinationer, data- och nätverksteknik samt specialprodukter utifrån dina önskemål. Naturligtvis med högsta kvalitet. Våra lösningar är robusta, tåliga, snabbmonterade, lättanvända och lättunderhållna – vi ger din produktion rätt kraft!