Choose your country

MENNEKES
Eine schwarze Inlet-Komponente wurde in Szene gesetzt

MENNEKES Automotive

MENNEKES STECKER GMBH & CO. KG

Individuella lösningar för elbilar

MENNEKES Stecker GmbH & Co. KG grundades i början av 2011. Företaget utvecklar och tillverkar kundspecifika Mode 2/Mode 3 laddintag och kablar i Tyskland för biltillverkare och deras leverantörer på den nationella och internationella framtidsmarknaden för elektrisk mobilitet. Organisation och processer anpassas efter fordonsindustrins behov och uppfyller kraven i den nya standarden TS16949.

MENNEKES Stecker GmbH & Co. KG certifierades först enligt ISO/TS 16949 under den första halvan av 2012 och enligt IATF 16949 under första kvartalet 2018. Detta bevisar återigen att företaget uppfyller alla bilindustrins krav på ett kvalitetsstyrningssystem.

Alla logistikprocesser i fordonsindustrin kartläggs med den använda standardprogramvaran SAP R3. Ett modernt CAQ-system är grunden för transparens och tillförlitlighet. 

Kärnkompetensen hos alla företag i MENNEKES-koncernen används för design och produktion. En intern maskintillverkningsavdelning samt verktygstillverkningsavdelningen hos Midena Werkzeugbau GmbH tillsammans med polymer- och metallbearbetningsavdelningen hos MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG möjliggör professionell och snabb implementering av kundspecifika krav.

Som utvecklare av standardutkast typ 2 för laddstickanordningar för elektromobilitet är MENNEKES en samarbetspartner redan från första stund. Baserat på omfattande projekterfarenhet har företaget utvecklat och implementerat innovativa lösningar hela vägen fram till produktionsstart. 

MENNEKES ser laddningen ur ett helhetsperspektiv när det gäller laddning av bilar och servar hela kedjan från fordon till anslutning till elnätet. MENNEKES-koncernens utbud sträcker sig från enskilda komponenter som laddkontakter, anslutningar och uttag och konfektionerade laddkablar upp till intelligenta laddstationer för användning på privata och allmänna platser.