Choose your country

MENNEKES

Stabila multiuttag för tunnlar och järnvägsstationer

I tunnlar samt på och vid järnvägsstationer måste komponenterna som används klara extrema och omväxlande utmaningar. De måste vara stabila och säkra även när de utsätts för extrema miljöer. Våra specialutvecklade multiuttag är till stöd vid krävande arbeten i tunnlar eller i och på järnvägsstationer. Våra stabila produkter klarar alla väder. Till tunnlar och järnvägsstationer erbjuder vi fasta, mobila samt fristående multiuttag.

Fast installerade multiuttag

Multiuttagen från produktfamiljen AMAXX® är perfekta för järnvägstunnlar med extrema tryckförhållanden samt för arbeten runt om på järnvägsstationen. De kan förses med olika uttag och brytare. Här går det att flexibelt kombinera CEE- och SCHUKO®-uttag samt jordfels- och dvärgbrytare beroende på vad du har för behov. Genomskinliga fönster på enheterna ger, förutom optimalt skydd, både snabb överblick och åtkomst. Det modulärt uppbyggda AMAXX®-huset ger bekvämt anslutningsutrymme även vid stora ledningstvärsnitt. Tack vare de utdragbara bärskenorna och locket i höljet med gångjärn går det snabbt att montera våra multiuttag. De uppfyller kapslingsklass IP67, vilket innebär att de är skyddade mot damm och vatten. 

Våra AMAXX® multiuttag har de nödvändiga godkännandena och tillstånden från bl.a. DB Netz AG i Tyskland (i enlighet med direktiv 954.9107), ÖBB i Österrike och SBB i Schweiz.

Multiuttagen från produktfamiljen EverGUM® ger gott stöd vid arbeten i spårvagnstunnlar eller på järnvägsstationer.

Våra multiuttag finns med flera olika robusta husmaterial. Multiuttagen AMAXX® är antingen tillverkade av kvalitetsplast (för tunnelanläggningar finns det även halogenfria varianter) eller av specialplast. Specialplasten har starka mekaniska, termiska och elektriska egenskaper och skyddar extremt väl mot kemikalier och andra aggressiva ämnen som oljor, bränsle och utspädda syror. Huset till multiuttaget EverGUM® är tillverkat av en solid gummiblandning. Materialet har hög slagstyrka och hållfasthet mot krypström.

Mobila och fristående multiuttag

På perronger, i reparationsverkstäder och i rengöringssystem: Oavsett var är tidsplanen för service-, underhålls och rengöringsarbeten alltid snäv. Därför är det viktigt att alla energifördelare fungerar felfritt. Därför erbjuder vi individuellt utrustningsbara mobila multiuttag från produktfamiljen EverGUM®.

Vårt CombiTOWER® multiuttag är den perfekta energifördelaren för spårområdet. Med det här multiuttaget har du alla nödvändiga energianslutningar för ström och tryckluft direkt på bangårdar eller underhålls- och avställningsspår. CombiTOWER® finns även med låsbar lucka. Tack vare en låscylinder av standardtyp går det att integrera Tower optimalt i befintliga låsanläggningar. Det här multiuttaget finns i kapslingsklasserna IP44 till IP67 efter specifikationer från järnvägsoperatörer.

Har du frågor angående våra lösningar och produkter? Vi hjälper dig gärna: