Choose your country

MENNEKES

Tillverkning av vindkraftverk

Våra produktlösningar används redan före den egentliga energiproduktionen. Vindkraftverkets enskilda delar tillverkas i moduler för att snabbt och enkelt byggas samman på plats. I större produktionshallar tillverkas rotorblad, tornsegment och gondoler för vindturbiner på land och till havs. Den ständigt ökande efterfrågan på nya vindkraftverk världen över gör att även produktionen går på högvarv och detta kräver en tillförlitlig strömförsörjning.

För att säkerställa en säker strömförsörjning till produktionsanläggningar i den här dimensionen måste det finnas en decentraliserad energidistribution som täcker stora ytor. Våra AMAXX® uttagskombinationer kan utrustas individuellt med CEE- och SCHUKO®-uttag samt nätverks- och tryckluftsanslutningar. På så sätt kan samtliga delar av verksamheten tillförlitligt försörjas med ström och andra medier. Utöver AMAXX®-kombinationerna i olika storlekar och utrustningar erbjuder vi kompaktfördelare med el- och datauttag.

De förnicklade kontakterna i våra stickkopplingar och uttag är dessutom extra beständiga mot glasfiberdammet som uppstår vid tillverkningen av rotorblad. Vi använder vår mångåriga erfarenhet för att hjälpa våra kunder vid planeringen och genomförandet av deras projekt. Vår kontaktperson är alltid tillgänglig för frågor – före, under och efter att projektet har slutförts.

Vår portfölj inom vindkraftssektorn

Applikationer för vindkraftverk

För strömfördelning vid produktionen i vindkraftverk erbjuder vi olika vägg- och panelmonterade uttag. Passande produktlösningar finns här på respektive produktsidor:

Portfölj med applikationer

Uttagskombinationer för vindkraftverk

Våra AMAXX® uttagskombinationer som kan bestyckas individuellt och andra väggmonterade energifördelare för användning i vindkraftverken finns här:

Portfölj med uttagskombinationer

Ytterligare information

Kontakt

Har du frågor angående våra lösningar och produkter? Vi hjälper dig gärna:

KontaktformulärKontakta på plats