Choose your country

MENNEKES

Drift och underhåll av vindkraftverk

Vindkraftsparker på land och till havs producerar och distribuerar enorma mängder energi, samtidigt som de utsätts för hårda belastningar under många år. MENNEKES erbjuder robusta stickkopplingar och uttagskombinationer som klarar dessa utmaningar och som används sedan flera år tillbaka över hela världen.

Utrustningen av enskilda vindkraftverk på land och till havs måste vara konstruerad efter de speciella kraven för långvarig drift. För detta lämpar sig våra konfigurerbara energifördelare med robusta höljen och anslutningar som är enkla att underhålla. Våra AMAXX® uttagskombinationer kan utrustas i moduler efter kundens önskemål och är därmed flexibla att använda. Tack vare de utvändiga fästpunkterna sparar du dessutom tid och pengar vid installationen. Dessutom har vi ett stort utbud av påbyggnads- och vägguttag för individuell lösning av kundens krav. Våra produktlösningar är konstruerade för strömstyrkor på 16 till 600 A och för spänningar på upp till 690 V.

Vindkraftverk på land

Vindkraftverk i vindkraftsparker på land är i drift i 20 till 30 år innan de demonteras och återanvänds. Samtliga komponenter till de här vindkraftverken måste därför fungera säkert under lång tid. Eftersom vindkraftverken ofta byggs långt utanför storstäderna och är svåra att komma till måste underhållsarbeten kunna utförs enkelt och effektivt. För detta används MENNEKES produktlösningar. Våra uttagskombinationer och stickkopplingar är enkla och säkra att hantera och har lång livslängd vid permanent användning.

Våra AMAXX® energifördelare har enhetliga storlekar på höljena och kan dessutom konfigureras och utrustas individuellt. Våra beprövade anslutningstekniker ErgoCONTACT® och SafeCONTACT möjliggör snabb enmansmontering vid uppbyggnad av vindkraftverken och därefter problemfritt underhåll under pågående drift. Den skruvfria anslutningstekniken TwinCONACT i våra vägg- och utanpåliggande uttag står också permanent emot de ständiga vibrationerna i tornet som orsakas av starka vindar och kraftgeneratorer. Denna innovativa fjäderklämteknik håller fast ledaren med hjälp av kodade dubbelklämmor. Därmed behöver vindkraftverkets enskilda komponenter mindre underhåll och kan vara i drift i flera år.

Vindkraftverk till havs

Vindturbiner är numera en välbekant syn på öppet hav och i kustområden. De höga och ständiga vindhastigheterna till havs är därmed bäst lämpade för strömproduktion med turbiner. Via havskabel transporteras den utvunna energin till kusten och matas till strömblandningen. Vindturbinerna till havs utsätts för extrema väderförhållanden under flera år och måste fungera tillförlitligt.

Våra stickkopplingar och uttagskombinationer av material av hög kvalitet är optimalt konstruerade för konstant drift under svåra förhållanden i vindkraftsparker till havs. De förnicklade kontakterna i våra stickkopplingar är särskilt beständiga mot den salthaltiga havsluften, de är mindre känsliga för korrosion och behöver sällan underhållas eller bytas ut. Just vid svåråtkomliga strömproducenter som vindkraftverk och omformarstationer till havs kan de löpande kostnaderna hållas så låga som möjligt.

Avgörande för utrustningen av vindkraftverk till havs är dessutom beständigheten mot väta och temperaturvariationer. Våra AMAXX® uttagskombinationer finns i skyddsklass IP67 med hölje som är helt vattentätt. Membran-kabelförskruvningar sörjer samtidigt för att kondensvatten säkert leds ut från strömfördelarens insida.

Tack vare vårt nätverk av MENNEKES kontor och partners världen över finns våra produktlösningar för vindkraftsparker tillgängliga över hela världen.

Vår portfölj inom vindkraftssektorn

Applikationer för vindkraftverk

För strömfördelning i vindkraftverkens torn och maskinhus erbjuder vi olika vägg- och panelmonterade uttag. Produktlösningar som passar finns i vår portfölj.

Portfölj med applikationer

Uttagskombinationer för vindkraftverk

Våra AMAXX® uttagskombinationer som kan bestyckas individuellt och andra väggmonterade energifördelare för användning i vindkraftverken finns här:

Portfölj med uttagskombinationer

Tillbehör

Passande till våra stickkopplingar finns kabelförskruvningar, skyddslock och andra tillbehör. Här finns alla tillbehörsdelar för våra produktlösningar för området vindkraftverk:

Portfölj med tillbehör

Ytterligare information

Kontakt

Har du frågor angående våra lösningar och produkter? Vi hjälper dig gärna:

KontaktformulärKontakta på plats