Choose your country

MENNEKES

Användningsområden - Våra lösningar i praktisk användning över hela världen

MENNEKES produktlösningar används i alla typer av datacenter. De används huvudsakligen för strömförsörjning av serverskåp:

  1. Strömförsörjning direkt från den elektriska infrastrukturen
  2. Strömförsörjning via samlingsskenesystem

1. Strömförsörjning direkt från den elektriska infrastrukturen

I ett datacenter måste serverracken förses med en kontinuerlig, felsäker strömförsörjning - så att data alltid finns tillgängliga på ett tillförlitligt sätt. Enligt devisen "dubbelt är bättre" har därför varje serverskåp två grenuttag (även kallade "rack PDU") för att försörja de installerade enheterna. Hårdvara och data kan därmed säkerhetskopieras två gånger. Det är här våra lösningar kommer in i bilden: Vi förser dig med rätt väggmonterade uttagoch motsvarande stickproppar - i två exemplar för varje serverskåp. Detta innebär att allt är dubbelt säkrat och att du enkelt kan byta ut en av de två uttagslisterna när som helst under drift och säkert koppla bort den från elnätet - helt enkelt genom "plug and play"!

Uttagskombinationer för datacenter

MENNEKES erbjuder väggmonterade uttagskombinationer som möjliggör omfattande och säker strömförsörjning i datacenter. Vi hjälper dig med planering och genomförande.

Portfölj med uttagskombinationer
Applikationer för datacenter

För säker och tillförlitlig strömfördelning i datacenter erbjuder vi olika stickproppar, skarvuttager och väggmonterade uttag. Passande produktlösningar finns här på respektive produktsidor:

Portfölj med applikationer

2. Strömförsörjning via samlingsskenesystem

I praktiken försörjs serverskåpens uttagslister ofta via samlingsskenesystem. Strömmen går inte via ett väggmonterade uttag, utan via strömskenan med fastklämda uttagsdosor. Vi levererar kundanpassade lösningar för tillverkare av dessa system - panelmonterade uttag, skarvuttager och stickproppar , i stora kvantiteter om så krävs. Med dessa lösningar är strömförsörjningen för strömskenesystem och strömfördelningsenheter alltid flexibel och felsäker.

Applikationer för datacenter

För säker och tillförlitlig strömfördelning i datacenter erbjuder vi olika stickproppar, skarvuttager och väggmonterade uttag. Passande produktlösningar finns här på respektive produktsidor:

Portfölj med applikationer
Uttagskombinationer för datacenter

MENNEKES erbjuder väggmonterade uttagskombinationer som möjliggör omfattande och säker strömförsörjning i datacenter. Vi hjälper dig med planering och genomförande.

Portfölj med uttagskombinationer

Letar du efter stickproppar och skarvuttager eller vägg- och panelmonterade uttag för datacenter?

Kontakt

Har du frågor angående våra lösningar och produkter? Vi hjälper dig gärna:

KontaktformulärKontakta på plats