Choose your country
MENNEKES

Vår omfattande service

Från rådgivning och planering till färdigställande av energi- och datafördelare: Våra säljare och vår tekniska service hjälper dig redan från början – både vid nya och pågående industriprojekt i hallar, anläggningar och verkstäder. Vårt kompetenta uteteam hjälper dig gärna på plats hos dig.

Vi tar hand om certifikat, arbetsintyg, frakt och förpackningar, håller koll på bokade tider, följer upp projektet och tillhandahåller gärna reservdelar. Vid behov får du dessutom standardiserad dokumentation, något som planerare och ingenjörer behöver, samt testprotokoll. Tekniska data, produktblad, mått- och monteringsritningar, kopplingsscheman, försäkran om överensstämmelse, certifikat etc. kan du ladda ner från vår hemsida eller få på förfrågan. På begäran sätter vi även gärna ihop testprodukter.

Är du byggherre? Eftersom alla våra produkter kvalitetskontrolleras separat kan vi hela tiden kontrollera all produktionsdata. Om något skulle behöva bytas ut kan vi alltså klart och tydligt säga vilken produktfunktion som är inbyggd i vilken charge och byta ut den snabbt.

Letar du efter energidistribution för industrin?

Har du frågor angående våra lösningar och produkter? Vi hjälper dig gärna: