Choose your country

MENNEKES

SafeCONTACT

SafeCONTACT är den skruvlösa anslutningstekniken för stickproppar och uttag. Eftersom det inte är nödvändigt att avisolera eller på annat sätt förbereda kontakterna sparar du mer än hälften av den vanliga installationstiden.

Ledningsdragning

Enkelt att föra in ledarna till plintarna.

Säkrare kontakt

Sätt i, sänk ner plintarna med en skruvmejsel – klart!

IDC-teknik

I genomskärning ser du kabeln i instickspositionen.

Sett inifrån – SafeCONTACT

I ett arbetsförlopp delas isoleringen, kontakten upprättas säkert och kärnorna hålls kraftfullt i plinten.