Choose your country

MENNEKES

ErgoCONTACT®

Vi har utvecklat en helt ny standard för skruvanslutning för PowerTOP® Xtra-varianterna i 16 och 32 A: ErgoCONTACT®! Enkel hantering, ergonomiskt effektivt grepp, säker installation och därmed tidsbesparande installation – i korta ordalag är detta huvudfunktionerna som ErgoCONTACT® sätter nya standarder för inom installationsteknologi.

Ledningsdragning

Svängda införingskanaler styr enkelt och säkert in ledarnas ändar i kontakterna.

Skruvaktivering från baksidan

Den ergonomiska meningsfulla placeringen av plintarna gör det enklare att applicera nödvändigt moment. Det faktum att endast en skruv per kontakt måste dras åt förbättrar installationen och förkortar monteringstiden.

Styrkrage

Skruven styrs av en styrkrage. Detta förhindrar att man glider av och minimerar risken för skador.

Oförlorbara huvudskruvar

Skruvarna är inbyggda i styrkragarna, de kan inte falla ut och de kan dras åt eller lossas med pozidrive PZ2-skruvmejslar.

Captive combination head screws

The screws are integrated in the guide collars, they cannot fall out, and they can be operated with Pozidrive PZ2 screwdrivers.