Choose your country

MENNEKES

Skyddsledarkontakt, klockposition och kontaktfärger

Nominella driftspänningar över 50 V

Vid nominella driftspänningar över 50 V måste

  • kontakten vara utrustad med en skyddsledarkontakt med kontaktstift och en skyddskrage med bistyrklack
  • skarvuttaget resp. uttaget vara utrustade med en skyddsledarkontakt med kontakthylsa och en skyddskrage med spår.

Kontaktens skyddsledarkontaktstift har större ytterdiameter än kontaktens andra (ytterledar/neutralledar)-kontaktstiften – och passar därmed endast i den avsedda skyddsledarkontakthylsan på skarvuttaget eller uttaget. Genom denna fastställda konstruktion och den likaså fasta positioneringen av skyddskragens spår (får inte ändras/tas bort!) på kontakten och skyddskragens klack på skarvuttag/uttag förhindras felaktig sammankoppling av kontakt och koppling/uttag och därmed – i tveksamma fall livsfarliga – förväxlingar vid spänningar och frekvenser.

Klockposition

Klockpositionen visar positionen för skyddsjordskontakten på den spänningsförande sidan vid stickkopplingar – på fotot (ovan) står skarvuttagets skyddsledarkontakt t.ex. i klockpositionen kl. 6.

Kontaktens karakteristiska färger/kontaktfärgerna (se bild) signalerar respektive nominella driftspänning. De mest tillverkade kontakterna är till exempel konstruerade för 380 till 480 V – trefas växelspänning (400 V) i Tyskland, svarta kontakter är konstruerad för industrinät, blå kontakter t.ex. för hushållsutrustning och camping, gula kontakter för säkerhetsspänning för fartyg och gröna kontakter bland annat för byggmaskiner. 

Kontakternas märkning och position

På omkopplingsbara stickproppar och uttag måste kontakterna vara märkta med symboler enligt följande:

  • Om det finns tre ytterledare ska faskontakterna vara märkta L1, L2, L3 eller 1, 2, 3; neutralkontakten (om sådan finns) ska märkas med bokstaven N och jordkontakten ska märkas med ⏚.
  • Om det finns en ytterledare med en symbol för den aktiva polen L/+ och symbolen ⏚ för skyddskontakten, om tillämpligt.

Kontakthylsorna för uttag och kopplingar med märkspänning över 50 V måste anordnas medurs sett framifrån.

FAQ, teknisk support, utbildningar och fabriksbesök

Har du fler frågor gällande elektroteknik och våra stickkopplingar? Ta då en titt på vår FAQ-sida! Om du inte hittar svaren står gärna vår tekniska support till förfogande för vidare hjälp.

Behöver du en ingående utbildning om våra stickkopplingar eller vill få en inblick i vår produktion på plats genom ett fabriksbesök? Då är du välkommen att kontakta vårt utbildningsteam!