Choose your country

MENNEKES

Clockface positions in accordance with table 103 taken from EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Rated operating voltage V

Frequency Hz

Clockface position of keyway (major keyway = 6 o´clock)

20 to 25

50 and 60

no minor keyway

40 to 50

50 and 60

12

20 to 25

and

40 to 50

100 to 200

300

400

Über 400 to 500

DC

 4

 2

 3

11

10

25

DC*

8 * for portable electrical incubators – use with 12 V or 24 V direct-current voltage in ambulances or helicopters.

 

Positions 1 and 9 are reserved for future standards. For design reasons, positions 5, 6 and 7 are not available for use.

Colour coding

If the rated operating voltage is indicated by a colour coding in addition to compulsory markings, such colour coding must be in accordance with IEC 60309-1:1999, table 2:

Rated operating voltage

Colour code

RAL*

20 to 25 V

violet

4001

40 to 50 V

white

7035

* RAL determined by MENNEKES, as in EN 60309-1:1999 no specification is provided for.

Klenspänning

Klenspänning betecknar enligt standarden SS-EN/IEC 60449 ett intervall av lågspänningen där gränsvärdet på 50 V (vid växelspänning) resp. 120 V (vid likström) inte överskrids. Stickkopplingar upp till 50 V behöver inte någon skyddsledarkontakt och här är inte heller klockpositioner standard.

Vid stickkopplingar upp till 50 V används, på grund av att skyddsledarkontakten saknas, en huvudstyrklack och en extra bistyrklack samt ett spår på kontakten för bi- och huvudstyrklacken på skyddskragen. Huvudstyrklacken är alltid anordnad i klockposition 6 h. Bistyrklacken är beroende av spännings- och frekvensvärde anordnade i en klockposition enligt tabell 208 och 209 från EN IEC 60309-2 (se ”Mer information” nedan). Kontakthylsor på uttag och skarvuttag med nominell driftspänning upp till 50 V måste som i EN IEC 60309-2 vara anordnade enligt normblad 2-VII (se bild).

Anordning av den mindre kilen för olika spänningar och frekvenser

Klockpositioner i enlighet med tabell 208 hämtade från EN IEC 60309-2

Nominell driftspänning V

Frekvens Hz

Klockposition för kil (större kil = klockan 6)

20 till 25

50 och 60

ingen mindre kil

40 till 50

50 och 60

12

20 till 25

och

40 till 50

100 till 200

300

400

> 400 till 500

DC

 4

 2

 3

11

10

25

DC*

8 * för portabla elektriska inkubatorer – används med 12 V eller 24 V likspänning i ambulanser eller helikoptrar.

 

Positionerna 1 och 9 är reserverade för framtida standarder. Av konstruktionsskäl är inte positionerna 5, 6 och 7 tillgängliga för användning.

Färgkodning

Om en nominella driftspänningen anges med en färgkodning utöver föreskrivning märkning måste sådan kodning uppfylla EN IEC 60309-1:2023:

Nominell driftspänning

Färgkod

RAL*

20 till 25 V

violett

4001

40 till 50 V

vit

7035

* RAL fastställd av MENNEKES, eftersom det inte finns någon exakt specifikation i standarden SS-EN 60309-1:1999.

Välj rätt produkt här:

FAQ, teknisk support, utbildningar och fabriksbesök

Har du fler frågor gällande elektroteknik och våra stickkopplingar? Ta då en titt på vår FAQ-sida! Om du inte hittar svaren står gärna vår tekniska support till förfogande för vidare hjälp.

Behöver du en ingående utbildning om våra stickkopplingar eller vill få en inblick i vår produktion på plats genom ett fabriksbesök? Då är du välkommen att kontakta vårt utbildningsteam!

Clockface positions in accordance with table 103 taken from EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Rated operating voltage V

Frequency Hz

Clockface position of keyway (major keyway = 6 o´clock)

20 to 25

50 and 60

no minor keyway

40 to 50

50 and 60

12

20 to 25

and

40 to 50

100 to 200

300

400

Über 400 to 500

DC

 4

 2

 3

11

10

25

DC*

8 * for portable electrical incubators – use with 12 V or 24 V direct-current voltage in ambulances or helicopters.

 

Positions 1 and 9 are reserved for future standards. For design reasons, positions 5, 6 and 7 are not available for use.

Colour coding

If the rated operating voltage is indicated by a colour coding in addition to compulsory markings, such colour coding must be in accordance with IEC 60309-1:1999, table 2:

Rated operating voltage

Colour code

RAL*

20 to 25 V

violet

4001

40 to 50 V

white

7035

* RAL determined by MENNEKES, as in EN 60309-1:1999 no specification is provided for.