Choose your country

MENNEKES

IP-klasser och IP-skyddsklasser

  • IP-klasser (IP = Ingress Protection) ger information om vilken yttre påverkan en stickkoppling är skyddad mot.
  • Skyddsklasser beskriver vilka säkerhetsåtgärder som skyddar mot farliga spänningar/en elstöt och därmed mot strömavbrott.

IP-klasser

CEE-stickkopplingar ska alltid fungera tillförlitligt. Därför måste de bland annat uppfylla en viss kapslingsklass. IP-klasser (IP = Ingress Protection) ger information om vilken yttre påverkan en stickkoppling är skyddad mot. Varje IP-klass består av två siffror. Dessa definierar exakt i vilken utsträckning apparathöljet skyddar apparatens inre mot oönskad inträngning. Den första siffran ger information om skyddet mot främmande partiklar och beröring. Den andra siffran ger information om skyddet mot vatten. Sifferkombinationerna har fastställts i standarden SS-EN/IEC 60529.

Uttag och skarvuttag måste uppfylla den angivna kapslingsklassen under användningen, oavsett om kontakten är isatt eller inte. För kontakter och apparatkontakter gäller kapslingsklassen när de är anslutna med en komplementärdel (skarvuttag eller uttag).

CEE-stickkopplingar måste uppfylla kapslingsklasserna IP 44 eller IP 67, CEE-stickkopplingar med märkströmmar från 100/125 A måste uppfylla kapslingsklass IP 67. Om uttag med 100/125 A är fästa i höljet eller bildar en konstruktionsmässig enhet med denna kan hela konstruktionen också ske enligt kapslingsklass IP 44.

För vanliga SCHUKO® uttag enligt DIN VDE 0620 och DIN 49440 ff. ska man särskilt beakta att de endast kan uppfylla skyddsklass IP 44 när locket är stängt eftersom det inte går att förhindra att vatten tränger in i området runt skyddskontakten.

På våra stickkopplingar ger en text information om respektive kapslingsklass.

Här är en tabell med överskådligt sammanställda kapslingsklasser enligt SS-EN/IEC 60529 (ofta felaktigt kallad för IP-skyddsklasstabell, mer information om skyddsklasserna finns nedan):

IP-skyddsklasser för höljen i enlighet med IEC 60529, SS-EN 60529, IEC 60529 (VDE 0470 part 1)

1:a siffran i koden

IEC 60529

Hölje skyddat mot inträngande:

Skydd mot kontakt med:

0

inget skydd

inget skydd

1

Fasta partiklar större än 50 mm

Baksidan av handen

2

Fasta partiklar större än 12,5 mm

Finger

3

Fasta partiklar större än 2,5 mm

Verktyg

4

Fasta partiklar större än 1 mm

Ledning

5

Damm i skadliga mängder

Ledning

6

Dammtätt

Ledning

2:a numret i koden:

IEC 60529

Höljen skyddade mot inträngande:

0

inget skydd

1

Droppe vatten som faller vertikalt

2

Droppe vatten som faller vertikalt på hölje som lutar upp till 15°

3

Vattenspray

4

Stänkvatten

5

Vattenstråle

6

Kraftig vattenstråle

7

Tillfällig nedsänkning

8

Varaktig nedsänkning

9

Vatten med högt tryck och ångrengöring

IP-skyddsklasser

Skyddsklasserna beskriver de säkerhetsåtgärder som skyddar mot farlig spänning/elektrisk chock och därmed mot en elolycka. Det finns fyra skyddsklasser: 0, 1, 2 och 3.

Skyddsklasserna för all elektrisk utrustning definieras i standarderna DIN EN/IEC 61140 och VDE 0140-1. De symboler som ska användas för att märka utrustningen definieras i standarden DIN EN/IEC 60417.

FAQ, teknisk support, utbildningar och fabriksbesök

Har du fler frågor gällande elektroteknik och våra stickkopplingar? Ta då en titt på vår FAQ-sida! Om du inte hittar svaren står gärna vår tekniska support till förfogande för vidare hjälp.

Behöver du en ingående utbildning om våra stickkopplingar eller vill få en inblick i vår produktion på plats genom ett fabriksbesök? Då är du välkommen att kontakta vårt utbildningsteam!