Choose your country

MENNEKES

WEEE-direktivet

Avfallshantering av gamla apparater

Inom ramarna för WEEE-direktivet är vi som tillverkare av elektrotekniska lösningar skyldiga att erbjuda våra B2B-kunder en kostnadsfri återtagning och avfallshantering av kommersiellt använda förbrukade MENNEKES-apparater.

Om du är B2B-kund/industri- och företagskund och vill lämna tillbaka gamla MENNEKES-apparater till oss för avfallshantering kontaktar du din MENNEKES kontaktperson.

Radering av personuppgifter på gamla apparater

Observera: Personuppgifter som finns i eller på den elektriska eller elektroniska apparaten måste du radera på eget ansvar innan avfallshanteringen.

Om symbolen ”överstruken soptunna”

WEEE-direktivet föreskriver att elektrotekniska lösningar för B2B-kunder/industri- eller affärskunder sedan den 1 januari 2022 måste vara märkta med en symbol av en ”överstruken soptunna”. Symbolen hänvisar till att apparaten måste avfallshanteras separat från det osorterade kommunala/hushållsavfallet samt måste lämnas in avfallshantering. 

Återlämningsalternativ för privata hushåll

Om du är en B2C-kund/privat slutkund kan du inte som tidigare lämna in kommersiellt använda förbrukade MENNEKES-apparater utan kostnad till de offentlig avfallshanteringsföretagen insamlingsställen eller till detaljhandeln för avfallshantering.