Choose your country

MENNEKES

MENNEKES miljöstyrning

Att vara medveten om miljöpåverkan, resurs- och energiförbrukning utgör en grund för att särskilja företaget gentemot konkurrenterna och bidrar till att lämna vidare en ren och intakt miljö till framtida generationer.

Vi bemöter detta ansvar genom att använda de tillgängliga resurserna på ett skonsamt och medvetet sätt. Vi överför även våra krav på att bevara resurserna och skona miljön till våra leverantörer och drar därför nytta av varandra. Det leder till att vi är medvetna om våra juridiska skyldigheter och att vi uppfyller dem och andra krav som vi har åtagit oss. Vi utvärderar och beaktar miljöaspekter inom företagets alla områden. Det är en del av vår ständiga förbättringsprocess för att konstant minska vår belastning på miljön och energiförbrukningen.

"Behandla jorden väl. Vi fick den inte av våra föräldrar, vi har lånat den av våra barn." 
- Kenyanskt ordspråk -

Kontaktperson

Certificate ISO 14001:2015