Choose your country

MENNEKES

MENNEKES kvalitetsstyrning

Det är MENNEKES-koncernens uttalade mål att säkerställa en hög kvalitet på produkterna och tjänsterna som inte bara uppfyller utan överträffar kundernas krav och nationella och internationella standarder. För att uppnå detta mål och att inte enbart leverera den högsta kvaliteten, har MENNEKES sedan 1995 tillämpat ett effektivt, kraftfullt och integrerat kvalitetsstyrningssystem i enlighet med SS-EN ISO 9001.

Ett integrerat system betyder att alla våra produktions- och monteringsplatser arbetar enligt detta system och är själva certifierade eller certifierade genom koncernen. På så sätt tillämpar MENNEKES genomgående samma standarder för att uppfylla de högsta kraven. Med införandet av affärsområdet för elektrisk mobilitet krävdes en utökning av styrningssystemet i enlighet med kraven i ISO/TS 16949. Efter framgångsrik implementering och certifiering är nu MENNEKES Tier 1-leverantör till bilindustrin. En ackrediterad certifierare kontrollerar och bekräftar årligen överensstämmelse med kraven i dessa standarder.

"Att leverera kvalitet innebär att uppfylla kraven. Inte bara kundernas krav utan även de krav som våra anställda, leverantörer och samhället ställer upp. Vårt mål är inte bara att uppfylla alla dessa krav utan att överträffa dem."

Dietmar Löcker - Kvalitetsstyrningschef

Oberoende testorganisationer certifierar högsta säkerhet, bästa kvalitet och problemfri användning av våra produkter.

För att hålla jämn takt med den senaste utvecklingen inom kvalitetsstyrning och för att dela med oss av vår erfarenhet till andra är MENNEKES aktivt involverade som en medlem i DGQ, som är det tyska kvalitetssamfundet.

Kontaktperson

Certifikat ISO 9001:2015

Certifikat IATF 16949:2016