Choose your country

MENNEKES

MENNEKES energihantering

Klimatförändringar och allt sämre energiresurser har manat på MENNEKES-koncernen att integrera ett styrningssystem i det befintliga styrningssystemet och har fått det certifierat enligt SS-EN ISO 50001.

Utöver miljöaspekterna så öppnar hållbart åtagande upp för ansvarsfull användning av energi och för ytterligare möjligheter för alla avdelningar att bevara resurserna.

Regelbunden kontroll av de största energiförbrukarna och produktionsprocesserna leder till en ständigt optimerad process. Resultatet av styrningen främjar miljömedvetna åtgärder inom hela MENNEKES-koncernen och hos våra leverantörer.

"Det finns inte oändligt många energikällor, men oändligt många sätt att spara energi. Det ska vara prioriterat att spara in på resurserna och pengarna."

Thorsten Blaschke

Kontaktperson

Certificate ISO 50001:2018