Choose your country
MENNEKES
Eine große bohrende Bohrmaschine

MIDENA Elektrowerkzeugbau GmbH

Kompetens och kvalitet inom design och formtillverkning

Sedan 2000 har namnet ”MIDENA Elektrowerkzeugbau” stått för högsta kvalitet och precision. I denna högteknologiska tidsålder har verktygs- och formtillverkning en viktig position som länk mellan utveckling och produktion. De är i hög grad avgörande för kostnaderna, kvaliteten och tiden till marknadsföring av nya produkter. En optimal marknadsstrategi och konstant anpassning av produkterna efter kundernas krav är oumbärligt för att säkra den globala konkurrenskraften. Kunskap om den aktuella marknadssituationen och uppdatering av egna produktionsprocesser är extra viktigt. MIDENA står inför utmaningen att optimera metoderna för produktion av komplexa verktyg och formar för att uppfylla de högsta kraven på industriella arbetsprocesser med hänsyn till ekonomi och kvalitet. Vi uppfyller detta krav genom att tillämpa olika CAD-/CAM-teknologier samt en högtrimmad bearbetningsteknologi, till exempel 5-axlad fräsning. Symbiosen mellan välmotiverade experter, de modernaste produktionsanläggningarna samt utvecklingen av komplexa bearbetningsstrategier gör det möjligt att utforma ekonomiska arbetsprocedurer. I linje med dessa krav är MIDENA en aktiv, involverad del av marknaden med sina tjänster, idag såväl som i morgon.

Teamet

Vårt koordinerade teams många års praktiska erfarenhet och de modernaste CNC-maskinerna garanterar högsta produktkvalitet vid produktionen av sprutformar. PPMS-systemet från SEGONI säkerställer kundorienterad orderbearbetning och målinriktad schemastyrning. En tillförlitlig förändrings- och reparationsservice fullbordar vårt utbud. Vårt kompetenta team garanterar de högsta kvalitetskraven och kortaste bearbetningstiderna. Produktion av skjutformar i hetkanals- och multikomponentteknologi är en av våra styrkor.

Internt utbildade tillväxtkrafter inom precisionsmekanik fortsätter att säkerställa vår effektivitet inför framtiden.

Vårt fokus

PPMS (produktion, process, och management-system)

SEGONI – PPMS är IT-verktyget för driftsprocedurer i små och medelstora verktygs- och formtillverkningsföretag. Vi har valt SEGONI för att säkerställa processorienterad organisation och kontroll över tillverkning av enstaka delar och små serier. Tekniska och kommersiella data administreras i ett system. SEGONI är ett stabilt styrprogram som även de som inte är IT-specialister enkelt kan använda. Det används för grov- och finberäkningar för att skapa offerter och tillåter även direkt utvärdering med hänsyn till kapacitet och schema vid en beställning.

CIMATRON (3D-Systems)

Våra maskiner är uteslutande programmerade med programvaror från 3D Systems. Vi har använt Cimatron i många år för hela elektrodprocessen, från härledning, via dokumentation och NC-programmering till automatisk utmatning av eroderingsparametrarna till sänk-EDM-maskinerna med EDM-setup. Alla NC-fräsprogram, från fickbearbetning till 3+2-axlad fräsning och 5-axlad samtidig fräsning skapas med Cimatron NC. Dessutom kan vi använda Cimatron för att vid behov göra ändringar i dina produktdata. För höghastighetsbearbetning använder vi programvarutillägget VoluMill. Utöver tidsbesparingarna som erhålls med den här modulen kan vi även använda vår tillverkningskapacitet mycket flexiblare. Tack vare den minskade spindelbelastningen kan maskiner som inte verkar vara lämpade för grovbearbetning användas för det, om det behövs.

Skjutformar

MIDENA tillverkar skjutformar i de mest varierande formerna: För användning som underskärning från insidan eller utsidan, eller som nedsänkta slider. Våra skjutverktyg tar ur formarna med hjälp av vinkelstift eller skjutkamskivor med hydrauliska eller pneumatiska cylindrar. Även tillgängliga för underskärning: delade kärnor som spänns eller lossas med kileffekten samt nedbrytbara kärnor. Det finns även kombinationer av skjut- och nedbrytbara kärnor, t.ex. för uttagning av gängor från formarna utan gängskärande enheter. Komplexa utskruvningsverktyg med transmissionsenheter tillverkas i enlighet med kundspecifikationerna. Nedbrytbara kärnor som prefabricerade enheter från kända tillverkare kan integreras i formarna. Skruvkärnor och/eller skruvhylsor används och lossar gängorna från formen under avformningsprocessen. De kan drivas av verktygets öppningsrörelse som skruvar med hög gängstigning, stativ, etc. eller via särskilda utskruvningsenheter. 

Reparationer

Här skiljer vi mellan: reparations-, ändrings- och underhållsorder. De så kallade nödreparationerna är en särskild typ av reparationsorder. Om formen slutar fungera under pågående produktionsprocess kan det leda till långa stilleståndstider och höga kostnader. Det är här vårt specialistteam kommer in. Vi erbjuder på-platsen-service för mindre reparationer. Vid större reparationer levereras formarna. En hallkran och olika typer av lyftutrustning finns tillgänglig för direkt demontering. Därefter genomför vi omgående en skadeanalys och fastställer det fortsatta arbetsförloppet samtidigt som kunden informeras. Genom att utnyttja möjligheterna med lasersvetsning och olika reparationsbeläggningar, t.ex. extern kemisk massiv nickelplätering, hanteras och slutförs orderna med högsta prioritet. Formsprutningsmaskinerna producerar med allt kortare cykler. Därför är det nödvändigt att expertpersonal regelbundet utför service på formarna. På så sätt byts skadade komponenter ut innan det leder till driftstopp. Även här är det möjligt att utnyttja fördelarna med PPMS-systemet eftersom allt arbete som utförs på formen sparas. Historiken för varje verktygs underhåll kan spåras över åren.

Service

Vårt moderbolag, MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG, som har ungefär 40 olika formsprutningsmaskiner kan tillverka en prototyp av formarna vi tillverkar. Formsprutningsverktyg med en vikt på upp till tre ton kan tillverkas i vår verktygstillverkning.

Gnistbearbetning

CNC gnistbearbetningssystem från OPS/INGERSOLL och CNC trådgnistningssystem från AGIE/CHARMILLES och MITSUBISHI säkerställer de finaste detaljerna.

CAD-CAM

Verktygstillverkningsavdelningen använder de 3D- eller 2D-data eller objektritningar som du har tillhandahållit som mall. Vi kan tillverka de mest komplexa detaljerna med Cimatron- och ProE-systemen. Alla programmeringsstationer och CNC-maskiner är nätverksanslutna.

Fräsning

Den moderna HSC-teknologin möjliggör problemfri bearbetning av grafitelektroder eller härdade ståldetaljer. Bearbetningscentra från DMG eller OPS/INGERSOLL assisterar oss vid tillverkningen av dina exakta 3D-konturer.

Svarvning

En CNC-, en NC- och en universalsvarv används i vår tillverkningsavdelning. Den CNC-styrda maskinen är en DMG CTX 400, NC-maskinen är en Boehringer DUS 560. Med de här maskinerna kan vi tillverka individuella precisionsdetaljer och små serier.