Choose your country

MENNEKES

Rostfritt stål

Krävande omgivningar yttrar sig genom smakfulla detaljer. Där det krävs tillförlitligt skydd mot obehörig åtkomst till anslutna eller frånkopplade strömförbrukare men där utseendet också har viktig betydelse används MENNEKES kombinationer av rostfritt stål på och under puts.

Våra högkvalitetsprodukter av rostfritt stål är perfekt lämpade för kontinuerlig användning i byggnader och utomhus. Det finns en potentiell risk för korrosion i simbassänger inomhus och utomhus, i kustområden, till havs och i industriområden med hög andel luftföroreningar. Plats- och klimatförhållanden kan leda till missfärgning och korrosion. Genom specifika rengörings- och underhållsprocedurer kan försämringar av ytan reduceras eller förhindras.

I särskilt aggressiva omgivningsförhållanden rekommenderar vi att använda speciellt rostfritt stål eller belägga ytorna för att öka korrosionsskyddet ytterligare.