Choose your country

MENNEKES

Plastmaterial med ökat motstånd mot kemikalier

För användning i driftområden eller på arbetsplatser där användning av kemikalier eller andra aggressiva ämnen kräver val av annan plast erbjuder MENNEKES artikelserier med ökad kemikaliebeständighet. Produkter tillverkade av denna plast kombinerar höga mekaniska, termiska och elektriska egenskaper med enastående kemikaliebeständighet och dimensionsstabilitet och används därför företrädesvis inom kemisk industri, i raffinaderier, i livsmedelsindustrin, i biltvättar etc.

Hög beständighet mot:

 • havsvatten
 • tvättmedel
 • fetter
 • tvållösningar
 • kaustiksoda
 • motoroljor
 • mjölk
 • kaliumhydroxid
 • fruktjuicer
 • dieselolja
 • ammoniak