Choose your country

MENNEKES

CEE-stickproppar för nominell driftspänning över 50 V

Jordkontakthylsans position i förhållande till huvudkilen för olika spänningar och frekvenser. Färgkoderna motsvarar den nominella spänningen.

* Klockpositioner inte normerade och fria att använda för specialtillämpningar.
** Klockpositioner används inte.

Jordkontaktens position

Stickproppar och uttag med märkspänningar över 50 V måste ha en jordkontakt. För att förhindra felaktig isättning passar en klack på stickproppen i ett kilspår i uttaget och säkerställer därmed att jordkontaktstiftet eller röret är korrekt positionerad i enlighet med nödvändig elstandard. Jordkontaktpositioner för olika frekvenser och spänningar är tilldelade en klockposition i enlighet med tabell 104 i SS-EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012.

Oavsiktlig felaktig hopkoppling förhindras genom att kontaktstiftet för skyddsledaren har större diameter än ytterledarens kontaktstift och kan därmed inte sättas i ytterledarens kontakthylsor. Det får inte vara möjligt för användaren att ändra skyddskontaktens eller befintlig N-kontakts position gentemot spåret i en hylsa eller klacken på en stickpropp. Det måste även förhindras att en stickpropp kan användas i ett uttag eller kopplingshölje.

Kontakternas märkning och position

På omkopplingsbara stickproppar och uttag måste kontakterna vara märkta med symboler enligt följande:

  • Om det finns tre ytterledare ska faskontakterna vara märkta L1, L2, L3 eller 1, 2, 3; neutralkontakten (om sådan finns) ska märkas med bokstaven N och jordkontakten ska märkas med ⏚.
  • Om det finns en ytterledare med en symbol för den aktiva polen L/+ och symbolen ⏚ för skyddskontakten, om tillämpligt.

Kontakthylsorna för uttag och kopplingar med märkspänning över 50 V måste anordnas medurs sett framifrån.