Choose your country

MENNEKES

IP-skyddsklasser

Uttag och kopplingar måste, när de har monterats korrekt, uppfylla den skyddsklass som definieras av märkningen, oavsett om kontakten är isatt eller inte. Skyddsklassen för stickproppar och intag gäller endast om de är i kontakt med motsatt del av kopplingen eller ett fast lock, om tillämpligt.

CEE-stickproppar och uttag måste ha skyddsklass IP 44 eller IP 67. CEE-stickproppar och -uttag med märkströmmar på 100/125 A måste ha skyddsklass IP 67.

100/125 A uttag som är fästa i ett hölje eller utgör en konstruktionsenhet med höljet kan vara IP 44.

För uttag IP 67 har ett bajonettsystem antagits som standard för att förenkla användningen särskilt under tuffa arbetsförhållanden.

IP 44 eller IP 67 anges på apparaterna.

IP-skyddsklass för höljen i enlighet med IEC 60529, EN 60529, IEC 60529 (VDE 0470 del 1).

Hänvisning för användning av portabla fördelare

Tänk på att för vanliga SCHUKO®-uttag uppnås endast skyddsklassen när locket är stängt på grund av konstruktionen. Annars går det inte att förhindra att vatten tränger in vid markkontakt (se DIN VDE 0620-1 och DIN 49440 följ.).

IP-skyddsklasser för höljen i enlighet med IEC 60529, SS-EN 60529, IEC 60529 (VDE 0470 part 1)

1:a siffran i koden

IEC 60529

Hölje skyddat mot inträngande:

Skydd mot kontakt med:

0

inget skydd

inget skydd

1

Fasta partiklar större än 50 mm

Baksidan av handen

2

Fasta partiklar större än 12,5 mm

Finger

3

Fasta partiklar större än 2,5 mm

Verktyg

4

Fasta partiklar större än 1 mm

Ledning

5

Damm i skadliga mängder

Ledning

6

Dammtätt

Ledning

2:a numret i koden:

IEC 60529

Höljen skyddade mot inträngande:

0

inget skydd

1

Droppe vatten som faller vertikalt

2

Droppe vatten som faller vertikalt på hölje som lutar upp till 15°

3

Vattenspray

4

Stänkvatten

5

Vattenstråle

6

Kraftig vattenstråle

7

Tillfällig nedsänkning

8

Varaktig nedsänkning

9

Vatten med högt tryck och ångrengöring