Choose your country

MENNEKES

Installationsriktlinjer

Det är bäst att få försiktigt tillväga med installation och användning av elektriska enheter. De gällande direktiven och standarderna samt arbetarskyddsbestämmelser måste följas. Installatören ansvarar för att de gällande bestämmelserna följs.

MENNEKES CEE-stickproppar och -uttag uppfyller följande standarder och bestämmelser:

  • IEC 60309-1
  • IEC 60309-2
  • EN 60309-1
  • EN 60309-2
  • IEC 60309-1/VDE 0623 del 1
  • IEC 60309-2/VDE 0623 del 2